رژیم درمانی شاخه‌ای از علم پزشکی جهت بهبود وضعیت سلامت فرد است. این علم نه تنها در کاهش وزن و درمان چاقی، بلکه در درمان و کنترل بیماری‌ها نیز کاربرد دارد؛ که عمدتا ناشی از سبک زندگی ناسالم و عادات غذایی نادرست هستند.

رژیم‌‌های غذایی با اهداف مختلفی تنظیم می‌گردد که با نیازهای تغذیه‌ای هر فرد متناسب می‌باشد.

قبل از تنظیم برنامه غذایی هر فرد ترکیب بدنی، وضعیت سلامتی و عادات غذایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

 

در مجموعه هوپولایف، رژیم درمانی و تنظیم برنامه غذایی توسط کادر مجرب متخصصین تغذیه به صورت حرفه‌ای و متناسب با شرایط خاص هر فرد انجام می‌شود.